Θέσεις Εργασίας

Ποιοι Είμαστε

Αποστολή Βιογραφικού

Korelko Distance
Τίτλος Θέσης: Φοιτητές Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση
Περιγραφή

Απαραίτητα προσόντα:

  • Φοιτητές/τριες ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος όπου φοιτούν

Παροχές:

  • Διαρκής επαγγελματική κατάρτιση
  • Άριστες συνθήκες εργασίας
  • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης για μόνιμη συνεργασία

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Δημοσιεύθηκε: 04/02/2019
Περιοχή: Αθήνα
Απασχόληση: Πλήρης