Θέσεις Εργασίας

Ποιοι Είμαστε

Αποστολή Βιογραφικού

Korelko Distance
Τίτλος Θέσης: Σύμβουλος Προώθησης & Εκπαίδευσης
Περιγραφή

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) χρόνων σε προώθηση / πωλήσεις εκδηλώσεων B2B
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Δυναμικός χαρακτήρας, αυτοπεποίθηση
 • Πρωτοβουλία, ευελιξία, ικανότητα συνεργασίας και συμμετοχής σε ομάδα
 • Άριστη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Άριστη χρήση Η/Υ (Windows, Ms Office, Internet, Outlook)
 • Σπουδές (Νομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Marketing) ή/και σχετική επαγγελματική προϋπηρεσία σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα και θα εκτιμηθούν αναλόγως

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Ενημέρωση για προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Κλείσιμο ραντεβού για πληρέστερη ενημέρωση από εξειδικευμένο προσωπικό ανάλογα με το ειδικό ενδιαφέρον
 • Επικοινωνία με υποψηφίους καταρτιζόμενους και αναλυτική παρουσίαση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Προώθηση των εκπαιδευτικών προϊόντων του φορέα
 • Αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου με εστίαση στη μεγιστοποίηση των πωλήσεων
 • Προώθηση συνεργασιών Β2Β

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου
 • Σταθερό μηνιαίο μισθό
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ανταγωνιστικά bonus παραγωγικότητας
 • Μοντέρνο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εργασιακής ανέλιξης

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Δημοσιεύθηκε: 04/02/2019
Περιοχή: Αθήνα
Απασχόληση: Πλήρης