Θέσεις Εργασίας

Ποιοι Είμαστε

Αποστολή Βιογραφικού

Korelko Distance
Τίτλος Θέσης: Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης
Περιγραφή

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Εξυπηρέτηση νέων πελατών, εργαζομένων, καθηγητών και φοιτητών
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχολής
 • Υποστηρικτικές εργασίες για το κέντρο εγγραφών και το οικονομικό τμήμα
 • Οργάνωση και υλοποίηση λειτουργιών της γενικής διεύθυνσης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση σχετικό με οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, internet browsing, e-mail, Adobe Acrobat Pro)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Πιστοποίηση ECDL θα εκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Ευχέρεια στη γραπτή και την προφορική επικοινωνία
 • Μεθοδικότητα και ομαδικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου
 • Σταθερό μηνιαίο μισθό
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.

Δημοσιεύθηκε: 04/12/2018
Περιοχή: Αθήνα
Απασχόληση: Πλήρης