Θέσεις Εργασίας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
MARKETING
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ